Partneři

Naše středisko by nemohlo fungovat bez podpory našich sponzorů a partnerů. Dodatečně získané prostředky využíváme ke snižování koncové ceny akcí pro naše členy (ať už přímou podporou nebo tím, že nemusíme do nákladů akcí promítat pořízení materiálu a vybavení). Všichni naši vedoucí vykonávají své funkce bez nároku na odměnu.

Městská část Brno-Královo Pole

Brno-Královo_pole_znakMČ Brno-Královo Pole nás podporuje pronájmem klubovny na Slovinské a dotacemi, které nám umožňují obnovovat vybavení a připravovat kvalitní program.

Statutární město Brno

logo_brno_cervene_bile_pozadiProstřednictví dotačních řízení nám Statutární město Brno poskytuje cenné finance pro úhradu provozních nákladů střediska a pořízení či obnovu materiálu potřebného pro naši činnost.

Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj dlouhodobě podporuje rozvoj materiálně-technické základny dětí a mládeže. V našem případě se jedná hlavně o tábořiště Kebharec.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MSMT_logotyp_text_RGB_czDotace MŠMT se k nám dostávají prostřednictvím naší mateřské organizace – Junáka, českého skauta, z. s. Pomáhají nám uhradit provozní náklady.

Rodiče

Mnoho rodičů našich členů nám poskytuje podporu materiální i finanční v průběhu celého roku. A my jim za to děkujeme!