Březové lístky

Na ocenění Březovým lístkem má právo každý, kdo dlouhodobě a nezištně pracuje ve prospěch dětí a mládeže. Více na http://www.brezovylistek.cz/.

1. brezovy_listek_zelenystupeň – ZELENÝ

Zelená barva je barvou luk a lesů, symbolem nového života. Znázorňuje začátek cesty, kterou oceněný nastoupil, uctívajíc, zasévajíc a pěstujíc hodnoty pravého přátelství mezi kamarády. Zeleným odznakem je odměňovanému za jeho příkladnou činnost nabídnut vstup do Hnutí BL. Ve společenstvích dětí se uděluje rádcům a začínajícím vedoucím.

Trojka Čtverka Zlatý kvítek
* Nutty (2005)
* Ája (2008)
* Drobek (2011)
* Ferin (2011)
* Piškot (2011)
* Kyrké (2011)
* Hihi (2011)
* Bludička (2011)
* Sabča (2012)
* Slunec ()
* Malamut ()
* Medvěd ()
* Mates (2010)
* Honni (2012)
* Duo (2012)
* Jeff (2012)
* Miki (2012)
* Baruli (2010)
* Aluška (2011)
* Ferda (2011)
* Mrně (2011)
* Zrzi (2014)

2. stupeň – SVĚTLE MODRÝ

Světlemodrá-blankytná barva vyjadřuje pohled vzhůru k obloze. Nositel 2. stupně umí snít a své sny uskutečňovat, umí hledat vyšší hodnoty ukryté v lidech. 2. stupeň se uděluje odhodlaným a obětavým vedoucím, těm, kteří už vědí, co je smyslem Hnutí BL.

Trojka Čtverka Zlatý kvítek
* Pískle (2011)
* Iši (2012)
* Hvězda (2013) * Káťa (2015)
* Yuyka (2015)

3. stupeň – TMAVĚ MODRÝ

Tmavomodrá je barvou hlubokého širého moře a symbolizuje hloubku a šířku zájmů nositele o dění kolem něho, nevyčerpatelnost jeho elánu a ukrytou sílu ducha. Uděluje se vytrvalým a optimistickým vůdcům.

Trojka Čtverka Zlatý kvítek
 * C.Jane (2012) * Bobr ()
* Glum (2015)
* Ivuška (2015)
* Kamík (2015)

4. stupeň – ŽLUTÝ

Žlutá je barvou Slunce, které je zdrojem síly, světla, tepla a životní energie. Nositel 4. stupně pomáhá přátelům křísit jejich dobré vlastnosti, probouzet tužby a podněcovat k činnosti. Uděluje se všestranným i specializovaným vedoucím.

Trojka Čtverka Zlatý kvítek

5. stupeň – ČERVENÝ

Červený je symbol lidského srdce, červené jsou žhnoucí uhlíky v ohni. Červená symbolizuje zápal pro vysoké cíle, vytrvalost, bezpečí a jistoty.

Trojka Čtverka Zlatý kvítek
* Rogalo (2013)