Naše středisko

Středisko Královo Pole Brno je pobočným spolkem organizace Junák – český skaut. Jeho úkolem je především zaštiťovat a koordinovat činnost oddílů a poskytovat pro jejich program nutné zázemí. Středisko zajišťuje také sjednávání potřebných smluv, podávání žádostí o dotace a oslovování sponzorů jakož i další hospodářsko-organizační záležitosti.

Prostřednictvím skautských metod a moderních aktivit připravujeme děti do budoucího života a vychováváme z nich zodpovědné a schopné jedince.

Kde nás najdete?

  • 4. chlapecký oddíl (chlapci 6 – 15 let) se schází na Slovinské v Králově Poli a na Mozolkách v Žabovřeskách. Termíny schůzek jsou uvedeny na webu oddílu.
  • 3. dívčí oddíl (děvčata 6 – 15 let) se schází na Slovinské v Králově Poli. Termíny schůzek jsou uvedeny na webu oddílu.
  • 97. dívčí oddíl (děvčata 6 – 15 let) se schází na Mozolkách v Žabovřeskách. Termíny schůzek jsou uvedeny na webu oddílu.

V případě dotazů se na nás obraťte, vizte Kontakty.

Činnost střediska

Kromě přípravy celoročního programu oddílů se naše středisko podílí na pořádání celé řady akcí pro veřejnost a také na přípravě mnoha akcí pro ostatní skautské oddíly.

Středisko je řízeno střediskovou radou v jejímž čele stojí vůdce střediska Bc. Petr Šabata – Glum se svou zástupkyní Mgr. Hanou Weignerovou – C.Jane. Dalšími členy rady jsou vedoucí jednotlivých oddílů.

Činnost střediska je dlouhodobě kontrolována revizní komisí, která dohlíží na dodržování příslušných předpisů.